mandag 17. oktober 2011

Blender

I dag lærte vi om blender. Dette er i linsen i kameraet og den bestemmer hvor mye lys som skal komme inn. Det vil si at at om du har stor blenderåpning kommer det mer lys, og om du har liten blenderåpning kommer det mindre lys. Her er det også snakk om dybde, har du stor blenderåpning er det liten dybde og har du liten blenderåpning er det stor dybde i bildet.
Blenderåpningen på kameraet er lagt opp etter en tallrekke, og her er det omvendt, jo større tallet er jo mindre blenderåpning er det. 1.0 er en ekstremt stor blenderåpning.
Dette bildet er tatt på en abeidsbenk inne på skolen, objektet er en rangle av sølv og vi skvettet litt vann rundt den for å lage bevegelse i bildet. Her er det lite dybdeskarphet, det er kun ranglen som er i fokus, det som er bak er veldig uskarpt. Blenderåpningen er på 5.6, det var lite lys i rommet og dermed måtte blenderen være litt stor.Dette bildet er tatt utenfor skolen på en stor steinbenk. Objektet var en kongle. Her er det stor dybdeskarphet, alt bak objektet er nesten like skarpt som konglen. Jeg har brukt blenderåpningen 25. Det var mye lysere ute enn inne, dermed kunne jeg ha en mindre blenderåpning.

Dette bildet er tatt oppe på et piano i kantinen, objektet er tengestifter og tannpirkere. Her er det også liten dybdeskarphet, men den er flyttet til lengre inn i bildet. Objektet som er i forgrunnen er veldig uskarpt, man ser knapt hva det er. Blenderåpningen er 5.6, det var litt mørkt inne i rommet dermed måtte jeg få inn mer lys.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar